Rybářský řád

R Y B Á Ř S K Ý    Ř Á D

pro rybolov na Zámeckém rybníku v obci Kravsko na rok 2020
—————————————————————————————————————-

1. Lovící je povinen seznámit se s rybářským řádem, vydaným nájemcem a tímto se řídit.
Každý lovící je povinen ukázat povolenku při kontrole oprávněným osobám.
V případě porušení rybářského řádu mohou oprávněné osoby odebrat povolenku.
Povolenku je nutno vrátit do 31.12. 2020. Pokud rybář povolenku neodevzdá, nebude mu
vydána na další rok.
Ostatní povolenky je nutno vrátit ihned po skončení jejich platnosti.

2. Lov je povolen od úterý do neděle od 1.4.2020 do 30. 11. 2020
V uvedených měsících lze lovit takto:

únor, březen, duben, květen 5:00 hodin – 21.00 hodin
červen, červenec, srpen 4.00 hodin – 22.00 hodin
září, říjen 6.00 hodin – 20.00 hodin
listopad 7.00 hodin – 17.00 hodin

3. Každý příchod k vodě musí být ihned zapsán v povolence. Ponechané úlovky se zapisují
okamžitě po vytažení z vody. Jedná-li se o ušlechtilou rybu, lovící v daném dni lov končí.
Úlovek nelze darovat jinému rybáři.
V případě chycení okouna nebo sumce, nesmí být v průběhu celé lovné sezony vrácen zpět
do vody.

BÍLÁ RYBA JE V ROCE 2020 HÁJENÁ!!!

4. Lov ryb je povolen pouze oprávněné osobě vlastnící povolenku a to na dva pruty,
na každém prutu maximálně jeden háček. Povolenka je nepřenosná.

5. Dětem do sedmi let včetně je povolen lov v přítomnosti dospělého rybáře a to jeden prut
rybář a jeden prut dítě. Rybář plně za toto dítě zodpovídá a dohlíží, aby nebyl porušen
rybářský řád.

6. Povolené způsoby lovu:

  • lov na plavanou dvěma pruty s jedním háčkem
  • lov na položenou dvěma pruty s jedním háčkem
  • kombinace těchto dvou způsobů
  • lov na přívlač
  • lov na umělou mušku
  • lov z lodě povolen se souhlasem

7. Každý lovící musí být vybaven k lovu ryb podběrákem, peanem, vezírkem, metrem a
musí vlastnit platnou povolenku. Nutno dbát na šetrné zacházení s rybou!
Zarybnění: kapr obecný, amur bílý, lín obecný, tolstolobik, candát obecný, štika obecná

8. Držitel povolenky může v průběhu jednoho dne ulovit 1 ks ušlechtilé ryby.

V roce 2020 je to:

kapr nad 45 do 65 cm
amur nad 50 do 70 cm
lín nad 25 cm
tolstolobik nad 25 cm
candát nad 45 cm
štika nad 55 cm

9. PŘÍSNÝ ZÁKAZ VYSAZOVÁNÍ RYB!!!

10. Prostor pro lovící je vymezen dodatkovými tabulkami. Lovícímu je zakázáno vzdalovat
se od nahozených prutů. Nelze svěřit dohled nad pruty ani jiné osobě.

11. Lovící je odpovědný za čistotu prostoru v jeho okolí. V případě nepořádku při příchodu
k vodě je povinen provést úklid okolí a pak následně teprve zahájit rybolov.

12. Pravidla neřešená povolenkou a rybářským řádem nájemce se řídí rybářským řádem MRS.

13. Zákaz lovu státem chráněných ryb a živočichů.

14. V případě, že majitel povolenky odloví maximální počet ryb dříve než do 30.11. má
možnost si zakoupit povolenku další.

15. Lov ryb v r. 2020 bude zahájen pro majitele povolenek 1.4. v 8.00 hod.

16.

Celoroční povolenka pro dospělého rybáře 1. rok 2 000,- Kč
2. rok 1 500,- Kč
10 ks ušlechtilých ryb
dětská 800,- Kč 5 ks
Týdenní povolenka 500,- Kč 3 ks
dětská 200,- Kč 2 ks
Jednodenní povolenka 200,- Kč 1 ks
dětská 100,- Kč 1 ks
Od 1. 8. lze zakoupit povolenku 800,- Kč 5 ks

Ve vyjímečných případech je porybný oprávněn rozhodnout o jiném způsobu prodeje.
V případě nezaštižení prodejce volejte 724 498 250

17. Parkování automobilů je možné pouze ve vyhrazeném  prostoru pod hrází rybníka.

18. Brigáda v roce 2020 – v případě potřeby (po domluvě)

19. Informace o akcích a prodeji povolenek na: www.rybnik.jecool.net

Petrův zdar a mnoho sportovních zážitků vám přejí

Pavel Zahradník – nájemce rybníka
Jaroslav Klouda – porybný

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *